De geschiedenis van Brouwerij Heuvel

In 2013 borrelde het idee van een streekbier op bij de initiatiefnemers van Brouwerij Heuvel. Dit unieke landschap met een specifiek microklimaat vraagt toch om een eigen speciaalbier. Maar…wel een bier dat gemaakt is van mout van de Utrechtse Heuvelrug. Het hoofdbestanddeel van speciaalbier is mout.

Brouwgerst wordt in mouterijen omgezet naar mout. Dit is een complex proces. Waar vroeger vele kleine mouterijen in Nederland bestonden zijn er dat tegenwoordig nog maar enkelen. Het is vrijwel onmogelijk om kleine hoeveelheden brouwgerst in Nederland te laten vermouten. Mouterij The Swaen uit Kloosterzande voelde wat voor dit experiment en een mooie samenwerking was ontstaan.

Daarnaast moest een lokale akkerbouwer natuurlijk bereid zijn de gerst te telen. De enige akkerbouwer die in de regio gerst teelt is Jan Dorrestijn. Jan was erg enthousiast. Brouwgerst is echter wel een specifiek soort gerst. Om tot een goed eindresultaat te komen heeft mouterij The Swaen, middels een landbouwtechnisch ingenieur, Jan Dorresteijn met raad en daad bijgestaan.

lintje

HET RESULTAAT MAG ER ZIJN.

BROUWGERST VAN HOGE KWALITEIT VORMT DE BASIS VAN ONZE EIGEN BIOMOUT.

GENOEG OM VEEL MOOIE BIEREN VAN TE BROUWEN!